Usługi księgowo-podatkowe

Controlling i zarządzanie finansami


Potrzebujesz Partnera w strategicznym zarządzaniu
finansami w biznesie?

Poznajmy się. Jestem godnym zaufania Partnerem Biznesowym. Dlaczego? Bo zapewnię Ci komfort finansowy, a porządkując finanse Twojej firmy wesprę w rozwoju biznesu.
Dostarczę Ci eksperckiej wiedzy, zapewnię kontakty i dobrą współpracę z bankami i audytorami, funduszami oraz innymi instytucjami finansowymi.
Nie podejmujesz ryzyka. Zarządzanie ryzykiem przekazujesz Nam.
Jeśli jednym z Twoich celów jest inwestowanie, pozyskanie finansowania na tą inwestycję, analiza zysków, zagrożeń, przygotowanie przepływów finansowych z uwzględnieniem zmiany wartości pieniądza w czasie, to czas na controllera inwestycji, czyli na mnie.

W ramach Partnerskiego Zarządzania Biznesem możesz liczyć na:

Wesprzemy Cię w wytyczeniu kierunków rozwoju, zbudujemy i wdrożymy strategię finansową Twojej firmy, przygotujemy plany odrębnych jednostek, działów.

Ocenimy rentowność i ryzyko inwestycji, przygotujemy business plany i modele finansowe, oszacujemy przyszłe korzyści z inwestycji uwzględniając zmianę pieniądza w czasie.

Przygotujemy niezbędne dokumenty kredytowe, inwestycyjne, wskażemy ryzyko utraty płynności i możliwości ich ominięcia, wyliczymy poziom kapitału własnego lub obcego, jakim zabezpieczysz płynność finansową.

Przygotujemy zasobowo procesowy rachunek kosztów, dostosowany do potrzeb informacyjnych w Twojej firmie, wdrożymy rozbudowaną analitykę kosztową, dokonamy analizy odchyleń w budżecie rzeczywistym do planowanego, wyliczymy marże wielostopniowe tj. na każdym poziomie firmy, na każdym produkcie i usłudze.
System controllingu w przedsiębiorstwie zapewnia przetrwanie w trudnych warunkach oraz stymuluje rozwój firmy. Podejmij więc trafną decyzję - uporządkuj finanse, inwestuj i zyskaj.

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza kontaktowego: