Ułatwienia dostępu

Refundacje- składek ZUS

Uzyskałeś orzeczenie o niepełnosprawności i chcesz prowadzić własną działalność gospodarczą?W odróżnieniu od innych przedsiębiorców, dla osób niepełnosprawnych dedykowane jest specjalne wsparcie finansowe na przedsiębiorczość ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dopiero posiadając orzeczenie możesz korzystać ze środków PFRON dla niepełnosprawnych przedsiębiorców.
Image

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Możesz również uzyskać wsparcie finansowe na opłacanie składek społecznych w postaci refundacji poniesionych kosztów, a ich wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności (100%, 60% lub 30% refundacji).

Ulgi w opłacaniu obowiązkowych składek zdrowotnych!

Niepełnosprawnym przedsiębiorcom przysługuje prawo do obniżenia lub zwolnienia z uiszczania obowiązkowych składek zdrowotnych.

Nawet 105 tysięcy wsparcia finansowego na start!

Image

Środki na założenie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych


Jeżeli planujesz założyć własną firmę a posiadasz orzeczenie lub starasz się o jego otrzymanie możesz złożyć wniosek o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Powiemy Ci jak to zrobić i ile możesz zyskać:

 • Wsparcie finansowe na start z PFRON - możliwość uzyskania tych środków wynika z przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (ponad 105 tys. złotych), jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

  Niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą korzystać, oprócz specjalnie im dedykowanych form wsparcia, ze wszystkich innych dostępnych dla każdego przedsiębiorcy.

Prowadzisz działalność gospodarczą i posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Należy Ci się więcej!


Warunki:
 • Posiadasz ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w Ustawie o rehabilitacji,
 • Nie posiadasz zaległości większych niż 100 zł wobec PFRON,
 • Opłacasz w całości i terminowo (lub z uchybieniem terminu nie przekraczającym 14 dni) obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne?
Image
100 %
 • W przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności
 • 100% refundacji tj. 1145,11 zł*/m-c
  w skali roku 13 741,32 zł
60 %
 • W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
 • 60% refundacji tj. 687,07 zł*/m-c
  w skali roku 8 244,84 zł
30 %
 • W przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności
 • 30% refundacji tj. 343,53 zł* /m-c
  w skali roku to 4 122,36 zł

Możesz płacić mniej i zyskać więcej!

Największą zaletą prowadzenia własnej firmy jest niczym nieograniczona możliwość poprawy swojej sytuacji finansowej oraz poczucie niezależności i wolności. Korzystając z naszej oferty zyskujesz wszystkie te wartości. Niższe składki to więcej pieniędzy w kieszeni, niezależność to możliwość decydowania o sobie samym i o tym co tworzysz, w końcu wolność… to więcej czasu dla Ciebie i dla twojego biznesu. Tutaj nie ma ryzyka.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z formularza kontaktowego: