Ułatwienia dostępu

Dofinansowania-ze środków PFRON dla firm

Zatrudniaj osoby niepełnosprawne
i korzystaj z należnych dofinansowań do wynagrodzeń!

 • Możesz otrzymać nawet 3600 zł
 • Obniż wpłaty firmy na fundusz PFRON
 • Zwrot kosztów za stworzenie miejsca pracy
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w firmie to szereg plusów. I my potrafimy to udowodnić – skorzystaj z naszej wieloletniej wiedzy w pozyskiwaniu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Zatrudniając osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, nie tylko obniżasz wpłaty na PFRON (w przypadku firm zatrudniających powyżej 25 etatów), ale masz możliwość otrzymania dofinansowań do ich wynagrodzeń. Uzyskanie dofinansowań z naszym wsparciem jest bardzo łatwe. Zajmujemy się nie tylko ich pozyskiwaniem, ale i miesięcznym rozliczaniem.

Wspierając, również
otrzymujesz wsparcie!

Image

Comiesięczne kwoty dofinansowań PFRON, które otrzymasz za sam fakt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w zależności od stopnia:

Stopień znaczny

2400 zł

Stopień umiarkowany

1350 zł

Stopień lekki

500 zł

To nie wszystko. Powyższe kwoty ulegają zwiększeniu, jeśli u pracowników orzeczono o chorobę specjalną. Dodatkowe dofinansowanie wynosi więc:

Stopień znaczny

3600 zł
 • Kwota została zwiększona
 • o dodatkowe 1200 zł

Stopień umiarkowany

2250 zł
 • Kwota została zwiększona
 • o dodatkowe 900 zł

Stopień lekki

1100 zł
 • Kwota została zwiększona
 • o dodatkowe 600 zł
Dlaczego my? Ponieważ sami zatrudniamy od lat osoby niepełnosprawne dzięki czemu nasz biznes zyskuje na wielu płaszczyznach. W praktyczny sposób wykorzystujemy naszą wiedzę aby rozwijać świadomość u pracodawców, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych to wiele plusów. Z nami bezstresowo przejdziesz przez cały proces – nie wymagamy dodatkowych dokumentów, bazujemy na tych danych, z których na co dzień korzystasz.

Proponujemy Ci dodatkowe korzyści w postaci:
 • Nielimitowanej opieki - nie tylko wdrażamy aktualne regulacje w Twojej firmie, ale i na bieżąco reagujemy na zmiany abyś zyskał a nie tracił.
 • Prowadzimy dokładną weryfikację dokumentacji rozliczeniowej – istnieje wiele czynników, wpływających na wysokość uzyskania dofinansowań dla Twojej firmy.
 • Pomagamy w zatrudnieniu - uwzględniamy specyfikę przedsiębiorstwa i rodzaj niepełnosprawności pracownika abyście osiągali obustronne korzyści w razie zatrudnienia.
Przyjmując do swojego zespołu osobę niepełnosprawną nie tylko zyskujesz wartościowego pracownika, ale także:

 • Ponad 97.000 zł na adaptację pomieszczeń aby stworzyć odpowiednie warunki do pracy osobie niepełnosprawnej,
 • Nawet 72.000 zł dofinansowania na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, takie jak sprzęt komputerowy, biurka i inne ułatwiające wykonywanie pracy.
 • Na rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w punktach powyżej (maksymalna kwota zwrotu wynosi 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych).
 • Do 70% zwrotu kosztów szkoleń wszystkich pracowników niepełnosprawnych.

  Co musisz zrobić? Zostawić nam wiadomość: na maila, przez telefon, poprzez formularz kontaktowy, a może osobiste spotkanie? Wybór należy do Ciebie, tak jak decyzja o tym co zrobić z pieniędzmi, które dla Ciebie odzyskamy.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z formularza kontaktowego: