Ułatwienia dostępu

RODO-Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Od czego zacząć? Wdrożenie RODO w firmie.

Najlepiej zaczynać od początku, więc zanim przejdziemy dalej, powiedzmy sobie, czym w ogóle jest RODO. Wiele wyjaśni już samo rozwinięcie skrótu: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Tym bowiem właśnie jest – zestawem przepisów, które mówią przedsiębiorcom i konsumentom, do czego mają prawo w zakresie prywatnych informacji i jak należy się z nimi obchodzić. Oferowana przez nas usługa wdrożenia RODO polega na kompleksowym budowaniu systemu ochrony danych osobowych w organizacji. Zapewniamy również utrzymanie i udoskonalanie systemu, który powinien być monitorowany i dostosowywany do zmieniającego się otoczenia prawnego i postępu technologicznego.
W oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę wspólnie z Klientami opracowujemy plan działania, który w zależności od branży i wielkości Klienta pozwala na jak najlepsze dostosowanie organizacji do wymogów prawnych.
Wiemy, że formalne przyjęcie polityki ochrony danych osobowych nie zapewnia zgodności z przepisami RODO. Nasza oferta jest indywidualnie dostosowana do potrzeb Klienta i może obejmować takie działania jak audyt, analiza ryzyka, opracowanie niezbędnej dokumentacji, szkolenia pracowników, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bieżące wsparcie i inne działania, które okażą się niezbędne do prawidłowego wdrożenia systemu.

Kim jestem?

Nazywam się Wojciech Górecki i pracuję na stanowisku Inspektora ochrony danych osobowych od ponad 10 lat.

Szkolę głównie na śląsku i także w całej Polsce. Pomagam firmom i organizacjom wdrażać a przede wszystkim rozumieć tematykę ochrony danych osobowych poprzez dostarczanie narzędzi chroniących firmę czy organizację przed wyciekiem danych oraz niespodziewaną kontrolą zarówno planową jak i z „donosu”.

Z tematyką RODO jestem związany od ponad 15 lat m.in. jako autor artykułów publikowanych w mediach branżowych. Stale udzielam porad i konsultacji w różnych branżach starając się dostosować przepisy do potrzeb danego podmiotu i przełożyć aktualne przepisy na język danej branży. Pracuje m.in. z zarządami firm/organizacji, średnią i wyższą kadrą menedżerską, przedsiębiorcami, podmiotami samorządowymi. Wdrażam projekty, konsultuje, prowadzę warsztaty i szkolenia, jestem Inspektorem Ochrony Danych w kilkunastu podmiotach.
Audyt zgodności z RODO
Audyt zgodności z RODO pozwoli ocenić stan przygotowania do wymogów nowej ustawy oraz wskaże kluczowe do podjęcia działania dla uzyskania zgodności z nowym prawem. Celem audytu jest zidentyfikowanie wszystkich procesów, w których biorą udział dane osobowe przetwarzane w konkretnym podmiocie oraz ocena zgodności tych procesów z przepisami prawa na wielu płaszczyznach.

  • Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych, uwzględniająca kategorie, rodzaj przetwarzanych danych oraz cel przetwarzania.
  • Analiza, którym obowiązkom wynikającym z RODO podlega podmiot oraz analiza stopnia spełnienia przez podmiot tych obowiązków, czy to jako administrator danych, czy jako procesor.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z formularza kontaktowego: