Ułatwienia dostępu

Pracownicze Plany Kapitałowe 2023 – jakie zmiany?

Obecnie mija okres, po którym zatrudniani pracownicy, automatycznie, bez składania żadnych oświadczeń czy deklaracji, stają się ponownie uczestnikami PPK, o tym mówi ustawa z 4.10 2018 roku. Zgodnie z literą przepisów co cztery lata, począwszy od roku 2023, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający musi poinformować uczestnika PPK, który dotychczas złożył deklarację o rezygnacji z PPK, o ponownym zapisie do PPK i dokonywaniu wpłat za tego uczestnika.

Już 28 lutego 2023 roku ważność tracą złożone dotychczas przez pracowników deklaracje o rezygnacji z PPK. Zatem jeśli pracownik nie złoży ponownej deklaracji o rezygnacji z PPK, podmiot zatrudniający będzie musiał dokonać wpłat za uczestnika do PPK i uczestnik ten zostanie objęty programem PPK do momentu ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji a taką deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023.

 

Jakie należy podjąć kroki?

    • Poinformować pracowników o ponownym auto zapisie do 28.02.2023.
    • Można taką informację wysłać mailem – wzór w załączeniu.

    • 1 marca 2023 zebrać od chętnych pracowników deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. UWAGA! Data złożenia deklaracji pracodawcy nie może być wcześniejsza niż 1 marca 2023r. Część zawierająca oświadczenia wymaga od pracownika złożenia własnoręcznego podpisu. Dochowanie tego warunku jest niezbędne do skutecznego wypisania się z uczestnictwa w PPK. Wzór deklaracji w załączeniu.

    • Do 6 marca 2023 (dla wynagrodzeń płatnych na 10-tego) należy dostarczyć  podpisane oświadczenie do kadr tak aby możliwe było poprawnie naliczenie wynagrodzenia płatnego do 10 marca 2023r.

    • Do 20 marca 2023  należy dostarczyć  podpisane oświadczenie do kadr tak, aby możliwe było poprawne naliczenie wynagrodzenia wypłacanego na koniec miesiąca marca.