PFRON

Refundacje składek ZUS


Uzyskałeś orzeczenie o niepełnosprawności
i chcesz prowadzić własną działalność gospodarczą?


W odróżnieniu od innych przedsiębiorców, dla osób niepełnosprawnych dedykowane jest specjalne wsparcie finansowe na przedsiębiorczość ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dopiero posiadając orzeczenie możesz korzystać ze środków PFRON
dla niepełnosprawnych przedsiębiorców.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Możesz również uzyskać wsparcie finansowe na opłacanie składek społecznych w postaci refundacji poniesionych kosztów, a ich wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności (100%, 60% lub 30% refundacji).

Ulgi w opłacaniu obowiązkowych
składek zdrowotnych!

Niepełnosprawnym przedsiębiorcom przysługuje prawo do obniżenia lub zwolnienia z uiszczania obowiązkowych składek zdrowotnych.

Nawet 77 tysięcy wsparcia finansowego na start!


Środki na założenie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Jeżeli planujesz założyć własną firmę a posiadasz orzeczenie lub starasz się o jego otrzymanie możesz złożyć wniosek o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Powiemy Ci jak to zrobić i ile możesz zyskać:

Wsparcie finansowe na start z PFRON - możliwość uzyskania tych środków wynika z przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (około 77 tys. złotych), jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą korzystać, oprócz specjalnie im dedykowanych form wsparcia, ze wszystkich innych dostępnych dla każdego przedsiębiorcy.

Prowadzisz działalność gospodarczą i posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?
Należy Ci się więcej!

Warunki:


Posiadasz ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w Ustawie o rehabilitacji,

Nie posiadasz zaległości większych niż 100 zł wobec PFRON,

Opłacasz w całości i terminowo (lub z uchybieniem terminu nie przekraczającym 14 dni) obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne?

To należy Ci się refundacja w wysokości:

100%

W przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności100% refundacji tj. 860 zł*/m-c w skali roku 10.320 zł

60%

W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności


60% refundacji tj. 520 zł*/m-c w skali roku 6.240 zł

30%

W przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności30% refundacji tj. 260 zł* /m-c w skali roku to 3.120 zł

Możesz płacić mniej i zyskać więcej!

Największą zaletą prowadzenia własnej firmy jest niczym nieograniczona możliwość poprawy swojej sytuacji finansowej oraz poczucie niezależności
i wolności. Korzystając z naszej oferty zyskujesz wszystkie te wartości. Niższe składki to więcej pieniędzy w kieszeni, niezależność to możliwość decydowania o sobie samym i o tym co tworzysz, w końcu wolność… to więcej czasu dla Ciebie i dla twojego biznesu. Tutaj nie ma ryzyka.

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza kontaktowego: