Usługi

Bezpieczeństwo i higiena pracy


Jeżeli zatrudniasz pracowników, spoczywa na Tobie obowiązek przeszkolenia ich z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Dlaczego to takie ważne?

Uświadomienie niebezpieczeństw

Szkolenia mają na celu uświadomienie niebezpieczeństw mogących pojawić się podczas wykonywanej pracy, w zależności
od jej charakteru.

Minimalizacja ryzyka


Dzięki znajomości zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy, można zminimalizować zagrożenia wynikające
z wykonywanej pracy.

Uniknięcie skutków prawno – finansowych

Właściwa organizacja pracy i znajomość zasad bezpiecznego wykonywania obowiązków przyczynia się do minimalizacji wystąpienia zdarzeń niepożądanych
i wypadków w pracy.

Naszym celem jest Twoje bezpieczeństwo.
Twoim jest dbanie
o biznes.


Zajmujemy się bezpieczeństwem i higieną pracy od 2012 roku. Nasza kadra instruktorów posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do nauczania w zakresie BHP. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi przepisami.

Prowadzone przez nas Szkolenia BHP dokonywane są w trzech zakresach więc w zależności od potrzeb, możemy je dostosować są do różnych grup zawodowych.

Wstępne

Musi być przeprowadzone najpóźniej w pierwszym dniu pracy nowo zatrudnionego pracownika.

Okresowe

Dokonywane jest w zależności od okresu ważności, który wynika z zakresu wykonywanej pracy i wynosi od 1 do 6 lat.

Dla pracodawców

Prowadzimy szkolenia dla osób na stanowiskach kierowniczych oraz inżynieryjno-technicznych.

W zależności od rodzaju, szkolenia mogą przyjąć różną formę: wykładów, warsztatów, prezentacji multimedialnych, filmów lub materiałów do samodzielnego kształcenia, a także szkolenia online.
Jaką wiedzę i umiejętności zdobędą
pracownicy na szkoleniu BHP?

Zapoznają się z zasadami BHP,

Zdobędą umiejętności przeciwdziałania wypadkom,

Poznają zasady bezpiecznej organizacji miejsca pracy,

Nauczą się radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych,

Opanują wiedzę na temat minimalizacji zagrożeń w pracy,

Zaczną świadomie oceniać zagrożenia wynikające z charakteru pracy.

Co gwarantujemy?

Ciekawy program szkolenia, dostosowany do charakteru działalności firmy, tak abyś osiągnął jak najlepszy efekt,

Dogodne terminy i miejsca zajęć. Mamy świadomość, że ważny dla Ciebie jest czas, dlatego możesz skorzystać ze szkolenia organizowanego w Twojej firmie lub w innym dogodnym dla Ciebie miejscu,

Egzamin końcowy, sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy,

Certyfikat ukończenia szkolenia, który otrzymuje każdy uczestnik.

Cennik


Ceny szkoleń dostosowujemy do indywidualnych zamówień w tym od ilości szkolonych pracowników oraz miejsca szkolenia.
Poniższe ceny są ramowe.

Szkolenie
wstępne

Od 60 zł /os.

  • Szkolenie wstępne ogólne

Szkolenie
okresowe

Od 120 zł /os.

  • Pracownicy stanowisk robotniczych
    i administracyjno-biurowych

Okresowe dla pracodawców

Od 300 zł /os.

  • Kadra kierownicza i menedżerska.
    Okres ważności 5 lat.

Okresowe dla służb BHP

Od 400 zł /os.Chcesz skorzystać ze szkoleń wyróżniających się wysoką jakością merytoryczną
oraz dydaktyczną?