Ułatwienia dostępu

Aktualności

Research Center

Seria - ja Wam to obliczę:

Kiedy obowiązkowo musisz zgłosić się do VAT? W przypadku jakich transakcji utracisz zwolnienie?

* Jeżeli wartość twojej sprzedaży netto w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 tys. zł

W przypadku jakich transakcji utracisz zwolnienie?

* Jeżeli świadczysz usługi prawnicze, w zakresie doradztwa, jubilerskie, ściągania długów, w tym factoringu

* Jeżeli dostarczasz: towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług (np. złom z metali szlachetnych, monety), towary opodatkowane podatkiem akcyzowym (z pewnymi wyjątkami), części do pojazdów samochodowych i motocykli, budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b, tereny budowlane, nowe środki transportu, towary w związku z zawarciem umowy na odległość (dot. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu domowego oraz maszyn i urządzeń które nie zostały sklasyfikowane), 

Do jakiej kwoty sprzedaży netto możesz korzystać ze zwolnienia?

do kwoty 200 tyś. PLN obrotu w poprzednim roku, licząc bez kwoty podatku, bez transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, bez sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

 

 

źródłem danych są portale ministerialne dla przedsiębiorców

Planujesz własny biznes? Warto wiedzieć, jakie koszty poniesiesz z pewnością będąc przedsiębiorcą! Są to obciążenia publiczno - prawne, czyli wobec ZUS i podatkowe, dziś poczytaj c.d. -terminy obciążeń ZUS i podatkowych:

Terminy płatności ZUS:

5. dnia następnego miesiąca - budżetówka

15. dnia następnego miesiąca – płatnicy składek posiadający osobowość prawną czyli np. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek, np. jednoosobowe działalności gospodarcze

Najważniejsze terminy płatności podatkowych:

20. dnia następnego miesiąca jeśli rozliczasz się z podatku miesięcznie – z podatków dochodowych np. PIT, CIT

25. dnia następnego miesiąca – z podatku VAT Lub do 20/25 .dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, jeśli rozliczasz się kwartalnie

Więcej o rozliczeniach kwartalnych TU

Z rozliczenia kwartalnego VAT mogą skorzystać firmy, które a) nie przekroczyły obrotu rocznego 2,0 mln PLN i b) jeżeli zarejestrowali się do VAT min. 12 m-cy wcześniej

Terminy zapłaty należności podatkowych można odroczyć - CZYTAJ TU:

W przypadku ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego istnieje możliwość odroczenia terminu zapłaty należności podatkowej. W takim przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek, koniecznie przed upływem terminu zapłaty tego zobowiązania!

Lub umów się na spotkanie z naszą ekspertką - zadzwoń 730-190-136 W kolejnych postach: rodzaje składek, kwoty, ulgi, progi...

#ka

Planujesz własny biznes? Warto wiedzieć, jakie koszty poniesiesz z pewnością będąc przedsiębiorcą! Są to obciążenia publiczno - prawne, czyli wobec ZUS i podatkowe, dziś poczytaj c.d. -terminy obciążeń ZUS i podatkowych:

Terminy płatności ZUS:

5. dnia następnego miesiąca - budżetówka

15. dnia następnego miesiąca – płatnicy składek posiadający osobowość prawną czyli np. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek, np. jednoosobowe działalności gospodarcze

Najważniejsze terminy płatności podatkowych:

20. dnia następnego miesiąca jeśli rozliczasz się z podatku miesięcznie – z podatków dochodowych np. PIT, CIT

25. dnia następnego miesiąca – z podatku VAT Lub do 20/25 .dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, jeśli rozliczasz się kwartalnie

Więcej o rozliczeniach kwartalnych TU

Z rozliczenia kwartalnego VAT mogą skorzystać firmy, które a) nie przekroczyły obrotu rocznego 2,0 mln PLN i b) jeżeli zarejestrowali się do VAT min. 12 m-cy wcześniej

Terminy zapłaty należności podatkowych można odroczyć - CZYTAJ TU:

W przypadku ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego istnieje możliwość odroczenia terminu zapłaty należności podatkowej. W takim przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek, koniecznie przed upływem terminu zapłaty tego zobowiązania!

Lub umów się na spotkanie z naszą ekspertką - zadzwoń 730-190-136 W kolejnych postach: rodzaje składek, kwoty, ulgi, progi...

#ka

Planujesz własny biznes? Warto wiedzieć, jakie koszty poniesiesz z pewnością będąc przedsiębiorcą! Są to obciążenia publiczno - prawne, czyli wobec ZUS i podatkowe, dziś poczytaj c.d. -terminy obciążeń ZUS i podatkowych:

Terminy płatności ZUS:

5. dnia następnego miesiąca - budżetówka

15. dnia następnego miesiąca – płatnicy składek posiadający osobowość prawną czyli np. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek, np. jednoosobowe działalności gospodarcze

Najważniejsze terminy płatności podatkowych:

20. dnia następnego miesiąca jeśli rozliczasz się z podatku miesięcznie – z podatków dochodowych np. PIT, CIT

25. dnia następnego miesiąca – z podatku VAT Lub do 20/25 .dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, jeśli rozliczasz się kwartalnie

Więcej o rozliczeniach kwartalnych TU

Z rozliczenia kwartalnego VAT mogą skorzystać firmy, które a) nie przekroczyły obrotu rocznego 2,0 mln PLN i b) jeżeli zarejestrowali się do VAT min. 12 m-cy wcześniej

Terminy zapłaty należności podatkowych można odroczyć - CZYTAJ TU:

W przypadku ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego istnieje możliwość odroczenia terminu zapłaty należności podatkowej. W takim przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek, koniecznie przed upływem terminu zapłaty tego zobowiązania!

Lub umów się na spotkanie z naszą ekspertką - zadzwoń 730-190-136 W kolejnych postach: rodzaje składek, kwoty, ulgi, progi...

#ka