Pracownicze Plany Kapitałowe 2023 – jakie zmiany?

Pracownicze Plany Kapitałowe 2023 – jakie zmiany?

 

 

Obecnie mija okres, po którym zatrudniani pracownicy, automatycznie, bez składania żadnych oświadczeń czy deklaracji, stają się ponownie uczestnikami PPK, o tym mówi ustawa z 4.10 2018 roku. Zgodnie z literą przepisów co cztery lata, począwszy od roku 2023, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający musi poinformować uczestnika PPK, który dotychczas złożył deklarację o rezygnacji z PPK, o ponownym zapisie do PPK i dokonywaniu wpłat za tego uczestnika.

Już 28 lutego 2023 roku ważność tracą złożone dotychczas przez pracowników deklaracje o rezygnacji z PPK. Zatem jeśli pracownik nie złoży ponownej deklaracji o rezygnacji z PPK, podmiot zatrudniający będzie musiał dokonać wpłat za uczestnika do PPK i uczestnik ten zostanie objęty programem PPK do momentu ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji a taką deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023.

Research Center

Ceny Transferowe

Ceny transferowe – czy  transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są szczególnie weryfikowane przez fiskus?

 

Tak! Szczególnie te transakcje, które dotyczą tzw. usług niematerialnych czyli doradczych, prawnych, księgowych, reklamowych, badania rynku, zarządczych i innych, oznaczonych symbolem GTU12 w comiesięcznych plikach JPK.

Co podważają urzędy? Dokonują własnych analiz porównawczych, które przecież nie zawsze zero jedynkowo mogą być porównane do realnych i indywidualnych ustaleń, negocjacji, okoliczności towarzyszących danej transakcji, nawet wielkości rynku czy terminu płatności, które to mogą wpływać na zmianę powszechnie stosowanej ceny za podobną transakcję.

Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym

Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym

 

 

Sejm przyjął ustawę z dnia 16.11.2022r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022r., poz. 2754), która przewiduje gotowe wzory umów wykorzystywanych do zatrudniania pracowników przez mikrofirmy.

Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie możliwe ponadto przekazywanie do urzędu skarbowego informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, obliczanie należności podatkowych, dokonywanie formalności związanych ze zgłoszeniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i obsługą korespondencji z ZUS-em.

System będzie dodatkowo umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi, wydawanie świadectwa pracy oraz zapewni archiwizację dokumentacji.

 Przedsiębiorco poznaj składki ZUS w 2023 roku

 Przedsiębiorco poznaj składki ZUS w 2023r.

Społeczne i FP dla wszystkich form opodatkowania: 1.418,48 zł

Dla korzystających z preferencji: 331,26 zł

Zdrowotne dla opodatkowanych skalą podatkową: 9% od dochodu!

Zdrowotne dla opodatkowanych liniowo: 4,9% od dochodu!

Zdrowotne dla opodatkowanych w formie ryczałtu: "Wysokość ryczałtowej składki zdrowotnej wciąż pozostaje nieznana." - oficjalna informacja ze strony ZUS na dzień dzisiejszy. 

Jak tylko pojawi się ta informacja, znajdziesz ją na naszej www!

Zdrowotne dla opodatkowanych kartą podatkową: 331,26 zł za okres 1-6/2023 oraz 324,00 zł za okres 7-12/2023

Jakie są konsekwencje błędnego wykazania kwot VAT na paragonach fiskalnych?

Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy zwolnieni podmiotowo z podatku VAT (czyli do limitu 200.000 zł), którzy zdecydują się na ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, zachowują pełne prawo do swojego zwolnienia. Na paragonach oznaczają swoją sprzedaż stawką „E", czyli zwolnioną

Co jeśli jednak błędnie zostanie wykazana kwota VAT na paragonie fiskalnym?

Np. podatnik wprowadzi towar i źle oznaczy stawkę VAT? Niestety, na kasie fiskalnej nie ma możliwości skorygowania takiego błędu już po wydruku paragonu.