Ułatwienia dostępu

Ulgadla klasy średniej –– pułapka dla firmUlga dla klasy średniej jest problematyczna nie tylko z powodu skomplikowanego wzoru, który trudno dziś zastosować w praktyce. Wielu przedsiębiorców do końca nie wie, czy złapie się na limit przychodowy. Eksperci jednak podtrzymują, że ulga dla klasy średniej w 2022r. spowoduje mnóstwo problemów – zarówno dla podatników jak i przedsiębiorców. 

Od 2022 r. zacznie obowiązywać nowa preferencja podatkowa „ulga dla klasy średniej”. Można będzie ją rozliczać miesięcznie lub w ujęciu rocznym. Okazuje się, że stosowanie ulgi może u niektórych podatników powodować powstanie niedopłaty podatku. Wiąże się to z koniecznością zwrotu tej należności.

Ulga dla klasy średniej – zasady

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy PIT ulga dla klasy średniej podlega odliczeniu od dochodu. To oznacza, że jest to preferencja, którą stosujemy na etapie obliczania podstawy opodatkowania. Nowa ulga zacznie obowiązywać w 2022r., zatem będzie można ją wyliczyć w deklaracji składanej w 2023r. Podatnicy będą mogli też skorzystać z niej miesięcznie, jednak tu czyhają na nich pułapki.

Ustawodawca zdecydował, że z preferencji nie skorzystają wszyscy. Uprawnione będą jedynie:

  1.  osoby zatrudnione na umowę o pracę
  2. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Zgodnie z przepisami, aby wyliczyć wartość ulgi trzeba zastosować jeden z dwóch skomplikowanych wzorów (zależnie od pułapu przychodu).

Ulga dla klasy średniej – przykładowe wyliczenie

Przypomnijmy – od stycznia nie będzie można odliczać 7,75 proc. podstawy wymiaru składki zdrowotnej od kwoty naliczonego podatku. Rekompensować ma to ulga dla klasy średniej, dzięki której brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej miał nie zwiększyć podatków płaconych przez osoby o dochodach wynoszących od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. Czy faktycznie tak to wygląda?

Jako przykład wynagrodzenia pracownika w 2022r. (Polski Ład) w porównaniu do 2021r. posłuży nam osoba, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, zarabiająca stałe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości
10 000 zł.

ulga dla klasy średniej pracownik
Kalkulator wynagrodzeń – Polski Ład 2022/2021 brutto/netto – wynagrodzenia.pl

Różnica w tym przypadku wynosi 203 zł w każdym miesiącu wynagrodzenia. Na przykładzie są widoczne stałe miesięczne przychody pracownika, ale jak stosować ulgę jeśli wynagrodzenie miesięczne nie jest w jednakowej wysokości?

Warto wspomnieć, że comiesięczna strata jest już widoczna przy kwocie netto 8 600 zł.

Wniosek o nienaliczanie ulgi – sposób na uniknięcie dopłaty do podatku 

Pracodawca ma obowiązek naliczać ulgę w każdym miesiącu, jeśli wynagrodzenie brutto miesięczne pracownika jest między 5 701 zł brutto, a 11 141 zł brutto. Wyjątkiem są sytuacje, gdy pracownik złoży wniosek o nienaliczanie ulgi dla klasy średniej. Trzeba pamiętać, że wniosek musi być stosowany przez cały rok.

Złożenie tego wniosku może uchronić pracownika przed zwrotem rozliczanej miesięcznie ulgi. Pułapką mogą być premie i nagrody przyznawane pod koniec 2022r. Jeśli podatnik przekroczy górną granicę ulgi i nie będzie mógł z niej skorzystać, trzeba będzie zwrócić fiskusowi kwotę ulgi.

Niedopłata podatku może także wystąpić w sytuacjach gdy:

  • zastosujemy nieodpowiedni dla naszego przedziału wzór,
  • w trakcie roku zrezygnujemy z pracy,
  • zmienimy formę zatrudnienia i nie osiągniemy dolnego pułapu, który uprawnia do skorzystania ulgi.

Ulga z perspektywy przedsiębiorcy

Z kolei u przedsiębiorców prawo do uwzględniania ulgi przy zaliczkach wynika z art. 44 ust. 3 pkt 2  ustawy o PIT. Innym problemem, na który należy zwrócić uwagę jest fakt stosowania jej do kryterium przychodu. Może dojść do sytuacji, w której prawidłowe obliczenie przychodu nie będzie możliwe, bo sama ustawa nie precyzuje ważnych szczegółów.

Przychód przedsiębiorcy pomniejszany jest o tzw. koszty prowadzenia działalności gospodarczejProblem tkwi właśnie w sformułowaniu ,,kosztów prowadzenia działalności gospodarczej”.

W ustawie o PIT nie ma bowiem definicji ,,kosztów prowadzenia działalności”. Mowa wyłącznie o ,,kosztach uzyskania przychodów”. W związku z tym, koszty prowadzenia działalności gospodarczej mogą być czymś zupełnie innym. Nieprezencyjne przepisy mogą doprowadzić do konieczności podwójnego wyliczania dochodów.


Sprawdź także: