Ułatwienia dostępu

Orzeczenie o niepełnosprawnościw stopniu znacznym – ulgi i uprawnieniaOd 2 lutego w życie wchodzą wielkie zmiany w wynagrodzeniach kierowców ciężarówek. Przewoźnicy już boją się utraty pracowników i ostrzegają, że wiele firm może nie udźwignąć tego ciężaru. A jeśli znikną z rynku, w Europie mogą wystąpić problemy z towarem. Z czym muszą się liczyć przewoźnicy i kierowcy?

Rewolucja dotknie ponad 36 tysięcy międzynarodowych przewoźników. Zapowiadany od dawna pakiet mobilności w znaczny sposób wpłynie więc na tę część polskiej gospodarki. Wszystko przez rewolucję w trzech ważnych dla firm transportowych aspektach. Pakiet mobilności zmienia czas jazdy, delegowanie kierowców i dostęp do rynku

Co zmienia w wynagrodzeniach Pakiet Mobilności w 2022 roku?

Najistotniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać już na początku lutego, dotyczą nowych zasad wynagradzania pracowników delegowanych. W związku z tym na mocy przepisów kierowcy delegowani będą otrzymywać pełne minimalne wynagrodzenie zagraniczne.

To dla polskich firm ogromny wzrost kosztów pracy. Gdy więc kierowca z Polski zostanie delegowany do pracy we Francji, jego płaca powinna być wyliczana zgodnie ze stawkami obowiązującymi w tym kraju i stosowanymi względem kierowców francuskich.

Nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń dla pracowników delegowanych będą stosowane przy:

  • Przewozach kabotażowych
  • Przewozach cross-trade

Pod delegowanie nie będą natomiast podlegać przejazdy tranzytowe i przewozy dwustronne (bilateralne).

Zmiany w podróżach zagranicznych

Taki sposób ustalania wynagrodzeń kierowców w szczególnym stopniu dotknie polską branżę transportową, która obecnie jest uznawana za jednego z liderów w transporcie międzynarodowym. Niestety mimo wysokiej pozycji, polscy przewoźnicy w porównaniu z innymi krajami zachodnimi nadal otrzymują o wiele niższe wynagrodzenie.

Nowe przepisy Pakietu Mobilności wykluczyły także diety i ryczałty z miesięcznego wynagrodzenia przewoźników.

Likwidacja podróży służbowych, które na ten moment stanowią ok. 75% średniego miesięcznego wynagrodzenia kierowcy na rękę, łącznie wynoszącego około 7 tys. – 8 tys. złotych netto to cios. Kierowca otrzyma zdecydowanie mniejsze wynagrodzenie a koszty pracodawcy znacznie wzrosną przez konieczność opodatkowania i ozusowania.

Firmy transportowe krytykują nowe prawo UE.
„Te przepisy nas wykończą”

Pakiet Mobilności 2022 – zmiany w pozostałych przepisach

Mimo, że branża transportowa koncentruje się obecnie przede wszystkim na nowych zasadach ustalania wynagrodzeń, nie są to jedyne zmiany, jakie zaczną obowiązywać od lutego 2022r.

Przypomnijmy, że kolejna część przepisów wprowadzanych Pakietem Mobilności obejmuje także:

  • Zmiany w przepisach o kabotażu

Utrzymano możliwość wykonywania trzech przewozów kabotażowych w ciągu siedmiu dni. Z tym jednak zastrzeżeniem, że pomiędzy kolejnymi kabotażami w tym samym kraju konieczne stanie się skorzystanie z przerwy trwającej cztery dni, liczonej od zakończenia ostatniego przewozu kabotażowego.

  • Obowiązek powrotu do bazy raz na 8 tygodni

Obowiązek powrotu kierowców wykonujących transport międzynarodowy do bazy eksploatacyjnej nie później niż w ciągu 8 tygodni od dnia jej opuszczenia wywołuje spore kontrowersje. Podnosi się tu w szczególności zarzut sprzeczności z założeniami europejskiego Zielonego Ładu. Wiele wskazuje na to, że chcąc dostosować się do tych przepisów, kierowcy często będą zmuszani odbywać „puste” kursy.

  • Utrata dobrej reputacji

Nieprzestrzeganie i niedostosowanie się do przepisów Pakietu Mobilności będzie grozić nie tylko karami finansowymi, ale i utratą dobrej reputacji. To z kolei może prowadzić do zawieszenia lub utraty licencji. Przedsiębiorstwa powinny dlatego bardzo mocno skoncentrować się w szczególności na prawidłowym i rzetelnym sposobie wyliczania wynagrodzeń, względem których wprowadzono najbardziej dotkliwe zmiany.

Pakiet Mobilności wprowadza nowe kary za naruszenia

Jednocześnie w taryfikatorze pojawiły się kary za naruszenia związane z Pakietem Mobilności m.in:

  • Odpoczynek powyżej 45 godzin odebrany w kabinie pojazdu będzie kosztował kierowcę, firmę i zarządzającego transportem po 50 zł. 
  • Brak dokumentacji dotyczącej organizacji powrotu kierowcy maksymalnie co 4 tygodnie wiąże się z karą w wysokości 150 zł dla przewoźnika i 50 zł dla zarządzającego transportem. 
  • Brak wpisu kraju przekroczenia granicy po 2 lutym skutkuje otrzymaniem 100 zł mandatu dla kierowcy

Zmiany w transporcie nie skończą się w lutym

Pakiet mobilności i wprowadzana w lutym rewolucja dla przewoźników i kierowców to jeszcze nie koniec. Kolejne zmiany w pakiecie mobilności to zapowiadane w czerwcu zmiany dla zarządzających flotą o DMC do 3,5 tony. Na ich barkach spoczną nowe obowiązki takie jak posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, gwarancji finansowej w wysokości 1800 € na pierwszy pojazd i 900 € na każdy następny, posiadanie siedziby firmy i spełnienie wymogu dobrej reputacji. 

W kolejnych lata przewoźników czekają nowe zmiany i już za dwa lata, w 2024 roku, pakiet mobilności wymusi na nich obowiązkową wymianę tachografów analogowych i cyfrowych na smart tachografy II generacji. Dodatkowo dane z tych urządzeń będą musiały być obowiązkowo przechowywane i okazywane podczas kontroli.

Jak rozliczać czas pracy kierowców po zmianach?

Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska nie ukrywa, że dla wielu księgowych będzie to nie lada wyzwanie. Szczególnie gdy nie ma się odpowiednich zasobów do pracy a także programu, który jest w stanie ogarnąć te wszystkie zmiany.

Dostosowanie programu kadrowego do oprogramowania wymaganego przy rozliczaniu pracy kierowców często jest nieopłacalne. Dlatego warto zastanowić się nad wyborem firmy, która przejmie te czynności na swoje barki. Generuje to duże oszczędności i zapewnia prawidłowość rozliczeń.

Śledźcie nas na naszych kanałach społecznościowych – niebawem ruszamy z nowymi usługami!

Źródło:

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw