Ułatwienia dostępu

KrajowySystem e-Faktur?A to w ogóle jadalne?Krajowy System e-Faktur czy też po prostu KSeF. Jednym spędza sen z powiek, drugich cieszy, a ostatni (i tych jest chyba najwięcej) nawet o nim nie słyszeli. Co to tak naprawdę jest i czy muszę to mieć?

Czym jest Krajowy System e-Faktur?

Jak wskazuje sama nazwa, jest to odgórny, rządowy system rozliczania faktur. Jego zadaniem ma być poprawa ściągalności VATu ustrukturyzowanie faktur w obiegu oraz jego przyspieszenie.

System ten stworzono na początku 2022 roku i na ten moment jest on opcjonalny. W celue zachęcenia do testowania i docelowo przeniesienia swoich faktur na system, rząd proponuje szereg ulg takich jak:

  • krótszy, 40-dniowy termin zwrotu podatku VAT
  • brak obowiązku wysyłki jednolitego pliku kontrolnego (JPK_FA)
  • automatyczne potwierdzenie odbioru faktury przez klienta
  • brak dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie warunków korekty
  • ułatwienie archiwizacji dokumentów

Samo działanie KSeFu jest wbrew pozorom całkiem proste. W Aplikacji Podatnika KSeF wystawiamy fakturę. Ta wystawia się z datą przesłania jej do KSeF. Podobnie sytuacja będzie się miała w przypadku niezależnych programów zintegrowanych z KSeFem. Datą faktury będzie data przesłania jej do KSeFu. Nie będzie można więc samodzielnie wybrać daty na fakturze.

Druga strona medalu

Pomijając już to, że system wciąż nie do końca sprawnie działa, nie powstał on tylko dla ułatwienia nam życia. Dzięki temu programowi, rząd zyskuje możliwość monitorowania wszystkich faktur na bieżąco. Sam program powstał przede wszystkim w celu kontroli odprowadzania podatku VAT. Szacuje się, że dzięki niemu w przyszłorocznym budżecie powinno znaleźć się znacznie więcej środków.

Dlaczego w przyszłorocznym? Od 2023 roku bowiem, program ten będzie już obligatoryjny i będzie właściwie jedynym „legalnym” standardem faktur. W związku z tym przedsiębiorcy zmuszeni zostaną, albo do korzystania wprost z KSeFu, albo w programów fakturujących zintegrowanych z KSeFem.

Dodatkowym problemem będzie wspomniana wcześniej data faktury, która będzie się pojawiać z dniem jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur. Przy takim rozwiązaniu, terminy płatności będą często przyspieszone w związku z czym klienci będą musieli mieć na koncie odpowiednią ilość gotówki od razu. Z tego też powodu, wielu przedsiębiorców najpewniej nie zdecyduje się na korzystanie z KSeF zanim stanie się to obligatoryjne.

Pracujesz w branży IT? Zerknij jak prowadzić działalność w Polskim Ładzie.