Sabina Kaiser
Ekspert w rozliczaniu czasu pracy kierowców
Image

Jestem absolwentką Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoją przygodę z prawem pracy rozpoczęłam w 2005 roku pracując na stanowisku doradcy prawnego oraz kadrowej. Następnie swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Państwowej Inspekcji Pracy gdzie przez ponad 10 lat wykonywałam zadania inspektora pracy. Liczne kontrole, w których uczestniczyłam, na których na

spotykałam różnego rodzaju problemy pozwoliły mi na zdobycie wiedzy, którą wykorzystuję na co dzień w swojej pracy. Pracując ze mną moi klienci mogą liczyć na:

  • zawsze terminowe wyliczenie czasu pracy oraz wynagrodzeń,
  • wdrażanie aktualnych przepisów prawa pracy,
  • sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań