Ułatwienia dostępu

28 sierpnia Prezydent podpisał zmiany do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Mają one obowiązywać od 1 stycznia 2024r. Wśród zmian:

  • możliwość skrócenia okresu amortyzowania budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat (dotychczasowy okres amortyzacji) do 5 lub 10 lat; 
  • możliwość zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla budynków niemieszkalnych i budowli, które przedsiębiorstwo (Mikro/MŚP) wytworzyło we własnym zakresie

Warunki: wysokość wskaźnika bezrobocia w gminie, w której przedsiębiorca prowadzi działalność.

Po wejście ustaw w życie, szczegóływ warunków znajdziesz w: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.; Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.

Więcej o zmianach w podatkach w kolejnych artykułach Kancelarii AV