Ułatwienia dostępu

Rozliczeniesubwencji PFR- jak zachować pieniądze w kieszeni?


Przedsiębiorco! Jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy dokładnie – zależy od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z PFR. Bez wątpienia pozytywna informacja jest taka, że może być umorzone aż 100% subwencji!

Przygotowaliśmy proces rozliczeń subwencji finansowej otrzymanej z PFR wraz z instrukcjami umorzenia w zależności od tego czy jesteśmy mikrofirmą czy MŚP.

Krok 1.  Otrzymanie propozycji PFR – 10 dni roboczych przed rocznicą otrzymania subwencji

Procedurę rozliczenia subwencji z pewnością zainicjuje ten sam bank, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej.

Dlatego musisz wnikliwie sprawdzić propozycję rozliczenia PFR, porównać ją z danymi księgowo/kadrowymi oraz złożyć korekty ewentualnych rozbieżności w rejestrach publicznych.

Do weryfikacji będą:

 • Dane firmy,
 • Kod PKD oraz weryfikacja czy przysługuje nam 100 % umorzenia subwencji,
 • Skala redukcji zatrudnienia.

Krok 2. Złożenie w bankowości oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej PFR- 10 dni roboczych od rocznicy otrzymania subwencji

Po podpisaniu nie ma możliwości korekty oświadczenia – na podstawie oświadczenie PFR wyda decyzję!

KROK 3.  Otrzymanie decyzji o rozliczeniu subwencji PFR

Po rozpatrzeniu Twojego oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej PFR podejmie decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi.

Krok 4.  Udostępnienie harmonogramu spłaty

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, będzie spłacana w nie więcej niż 24 miesięcznych ratach.  Okres spłaty subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono Ci subwencję finansową. Przykładowo:

 • Otrzymanie subwencji – MAJ 2020
 • Rozpoczęcie spłaty-  LIPIEC 2021
 • Zakończenie spłaty – CZERWIEC 2023

Wcześniejsza spłata subwencji w całości lub części wymaga złożenia dyspozycji przed przelaniem środków co najmniej na miesiąc przed planowaną nadpłatą!

Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat skutkuje oczywiście wypowiedzeniem umowy PFR oraz zobowiązania przedsiębiorcy do zwrotu pozostałej kwoty do w terminie 14 dni.

Ile subwencji PFR zostanie umorzone?
MIKROFIRMY

 • 25% – subwencji zostanie umorzone pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od przyznania subwencji. Firma nie mogła zostać zawieszona oraz nie mogło dojść do otwarcia likwidacji bądź otwarcia postępowania likwidacyjnego.
 • 0-50% – subwencji zostanie umorzone proporcjonalnie pod warunkiem utrzymania stanu zatrudnienia (kalkulator AV).
 • 25% – subwencji zostanie umorzone pod warunkiem 30 % spadku przychodów ze sprzedaży do wyboru w dwóch okresach. Porównując 1 kwietnia – 31 grudnia 2020 do analogicznego okresu 2019 lub porównując 1 październik – 31 grudnia 2020 do analogicznego okresu 2019.

  Skąd wziąć powyższe kwoty do sprawdzenia ?
 • czynni podatnicy VAT biorą je z deklaracji JPK_V7M lub JPK_V7K lub VAT-7,
 • przedsiębiorcy niezarejestrowani do VAT lub rozliczający się VAT marża lub rozliczający się VAT kasowo – kwoty biorą z wyliczeń do zaliczek na podatek dochodowy CIT lub PIT,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie karty podatkowej samodzielnie wyliczają przychód na podstawie wystawionych rachunków oraz posiadania jednego z kodów PKD*, które należy zweryfikować na stronie: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

MŚP (Małe i średnie firmy)

 • 25% subwencji zostanie umorzone pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od przyznania subwencji – firma nie mogła zostać zawieszona oraz nie mogło dojść do otwarcia likwidacji bądź otwarcia postępowania likwidacyjnego.
 • 25% subwencji zostanie umorzone proporcjonalnie pod warunkiem utrzymania stanu zatrudnienia (kalkulator AV).
 • 0 – 25% subwencji zostanie umorzone, w zależności od wysokości skumulowanej straty na sprzedaży
 • 25% subwencji zostanie umorzone pod warunkiem 30 % spadku przychodów ze sprzedaży do wyboru w dwóch okresach: porównując 1 kwietnia – 31 grudnia 2020 do analogicznego okresu 2019 lub porównując 1 październik – 31 grudnia 2020 do analogicznego okresu 2019.

Jak policzyć stratę gotówkową?

12 m-cy począwszy od pierwszego miesiąca strat (nie wcześniej niż 3/2020) lub od miesiąca, w którym otrzymaliśmy decyzję o subwencji.
Są to kwoty z rachunku zysków i strat „strata ze sprzedaży” jednak bez kwoty amortyzacji!
W przypadku KPiR jest to kwota wykazanej straty w księdze.

Skąd wziąć powyższe kwoty do sprawdzenia ?

 • czynni podatnicy VAT biorą je z deklaracji JPK_V7M lub JPK_V7K lub VAT-7,
 • przedsiębiorcy niezarejestrowani do VAT lub rozliczający się VAT marża lub rozliczający się VAT kasowo – kwoty biorą z wyliczeń do zaliczek na podatek dochodowy CIT lub PIT,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie karty podatkowej samodzielnie wyliczają przychód na podstawie wystawionych rachunków.

Udostępniamy Wam do pobrania kalkulator skali zatrudnienia. Narzędzie stworzone przez naszych specjalistów, dzięki któremu bez problemu poradzisz sobie z obliczeniem skali redukcji zatrudnienia.

Rozliczanie i umarzanie subwencji PFR