Ułatwienia dostępu

Więcej o ulgach podatkowych:

  • ulga na internet
  • ulga na dzieci

Ile Wynosi ulga na internet? 760 zł – UWAGA! Kwota na 1 małżonka! Czyli łącznie można odliczyć 1520 zł

Na jakich warunkach:

a) tylko przez dwa kolejne lata;

b) zbieraj dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków (faktury / rachunki za usługę)

Jeśli jednak otrzymujesz ekwiwalent za korzystanie z internetu z tytułu pracy zdalnej – ulga Ci nie przysługuje!

Ile wynosi ulga na dzieci / prorodzinna?  92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na 1 i 2 dziecko;  166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na 3 dziecko; 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie na 4 i kolejne dziecko.

UWAGA! Ulga na 1 dziecko jest limitowana wartością dochodu rodzica: 112.000 zł !

Co w sytuacji kiedy dziecko w roku podatkowym skończy 18 lat lub jeśli samo zarabiało?

W przypadku dziecka które stało się pełnoletnie – jeśli nadal się uczy, to do 25 r.ż. rodzic nadal może korzystać z ulgi

W przypadku dziecka uzyskującego dochody – limit tych dochodów aby rodzic nie stracił ulgi wynosi aktualnie: 19 061,28 zł (UWAGA! Limit jest co rok inny – sprawdzaj: dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej)

Szczególne przypadki do uwzględnienia przy uldze prorodzinnej – na co trzeba zwrócić uwagę:

-gdy dzieci uzyskały dochód - wyższy niż 19 061,28 zł, (z wyjątkiem renty rodzinnej) i z tego powodu rodzice tracą prawo do ulgi; KAS przygotowując Twój e-PIT nie zna wysokości dochodów dzieci; w takim przypadku ulga prorodzinna nie powinna pojawić się w deklaracji PIT rodziców,

-gdy dzieci ukończyły w 2023 roku 18 lat lub mają więcej niż 18 lat, a mniej niż 25 i nadal się uczą - ulga nie jest naliczona automatycznie do miesiąca następującego po ukończeniu pełnoletności dziecka; jeśli dziecko nadal się uczy, to należy ulgę wpisać do deklaracji PIT samodzielnie! Sytuacja ta wynika z faktu iż KAS przy wyliczeniu Twój e-PIT nie posiada informacji co do faktu kontynuacji, czy podjęcia nauki dziecka,

-gdy dzieci urodziły się w trakcie 2023 roku - należy wpisać tak przysługującą ulgę w Twój e-PIT także samodzielnie,

-gdy rodzice korzystają ze zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej; w takim przypadku sprawdzić należy czy Twój e-PIT poprawnie ustalił górny limit zwrotu - czyli sumę składek ZUS i zdrowotnych z własnej deklaracji podatkowej lub deklaracji małżonków rozliczających się łącznie,

-gdy małżonkowie zmieniają formę rozliczeń z deklaracji wysyłanych samodzielnie na deklaracje wspólne i odwrotnie - wówczas zdarzyć się może, że ulga na dziecko nie zostanie uwzględniona w nowej formie rozliczeń.

Opracowane na podstawie e-pity.pl i informacji gov.