Ułatwienia dostępu

Nie złożysz PIT w terminie?

Czeka Cię kara!

Jaka? Sprawdź!!

Są trzy różne sytuacje, dla których sankcję są też różne:

I sytuacja – złożysz deklarację ale nie przelejesz kwoty podatku?

Do kwoty zobowiązania podatkowego, płacąc je po terminie musisz doliczyć odsetki ustawowe, aktualnie wynoszą one 8% lub obniżone 4%. Jak je obliczyć – to proste JA CI To OBLICZE

(Kwota zobowiązania x 8/4% x ilość dni zwłoki) / 365 dni – zaokrąglij wyliczenie do pełnych zł! Jeśli kwota nie przekroczyła 8,70 zł – nie doliczasz odsetek!

UWAGA! Jeśli „uporczywie” nie wpłacasz podatku w terminie – czeka Cię kara  art. 57 § 1 Kodeksu karnego skarbowego tj. kara za wykroczenie skarbowe od 360 zł do 72 tyś. Zł!

II sytuacja – przelejesz podatek lecz nie złożysz deklaracji?

Możliwość kary grzywny do 720 stawek dziennych (tj. nawet do 41 279 040 zł; zwykle jednak kilkaset złotych, w zależności od wysokości nierozliczonego podatku oraz wskazanych powodów w wyjaśnieniu do wykroczenia skarbowego, nie mniej niż 185 zł) albo kary pozbawienia wolności, a nawet obu tym kar łącznie.

Jak się przed tym ustrzec – złóż w terminie choćby pustą, niewypełnioną deklarację i jak najszybciej dokonaj korekty uzupełniając prawidłowo wartości! Deklaracja pierwotna została złożona na czas!

III sytuacja – najgorsza – nie zrobisz ani jednego ani drugiego w terminie!

Kumulacja powyższego!

WNIOSEK?

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ I ZAPŁAĆ PODATEK W TERMINIE CZYLI DO 30 KWIETNIA 2024R!