Ułatwienia dostępu

ZEGAR TYKA - ROZLICZAMY PIT’Y!

PAMIĘTAJ O ODLICZENIU PRZEKAZANEJ DAROWIZNY

CZYTAJ WIĘCEJ .....

Odliczenie darowizny jest limitowane!

Odliczysz max 6% kwoty dochodu jeśli jesteś osobą fizyczna (rozliczenie w PIT)

Odliczysz max 10% kwoty dochodu jeśli jesteś osobą prawną (rozliczenie w CIT)

Jeszcze raz co to DOCHÓD – pozwól, że Ci to OBLICZE:

Kwota uzyskanych przychodów = 200.000 kwota uzyskanych kosztów = 100.000, więc 200 – 100 = 100.000 zł to Twój dochód

Kwota dochodu x 6%, więc 100.000 x 6%  = 6.000 zł to maksymalna kwota darowizny jaką możesz odliczyć w PIT

Co, jeśli kwota przekazana była wyższa , np. przekazałeś 10.000 zł? Różnica ponad 6% nie podlega odliczeniu od dochodu!

UWAGA! Nie wszystkie darowizny są limitowane do odliczenia – to mnie zaintrygowało! Jeśli przekazałeś wspomniane 10 tyś  na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła katolickiego – limit nie obowiązuje! Ciebie też to zaciekawiło? doczytaj poniżej..

Doczytaj też, które darowizny możesz odliczyć!

UWAGA!! Nie odliczysz darowizny rozliczając się podatkiem liniowym – warto wiedzieć wcześniej, przed jej przekazaniem -może lepiej niech to zrobi małżonka/małżonek?

Katalog darowizn jakie możesz odliczyć w swoim PIT:

-cele pożytku publicznego

-szkoły i edukację zawodową

-cele kultu religijnego

-cele charytatywno - opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych – o tym więcej poniżej!

-kulturę i renowację zabytków - Pałac Saski

-cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi)

-odliczenie osocza (COVID-19) - ulga od 2023 r. nie obowiązuje

-walkę z pandemią (COVID-19) - ulga od 2023 r. nie obowiązuje

Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:

  • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
  • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
  • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
  • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
  • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
  • udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
  • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
  • przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

Które kościoły?

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Polskokatolickiego, Kościoła Katolickiego Mariawitów,, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Zielonoświątkowego.

Źródło: e-pit.pl i strony rządowe