Ułatwienia dostępu

PolskiŁad – zmianyskładki zdrowotnej z dnia 8.09


 

8 września Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany do projektu ustawy – Polski Ład. Składka zdrowotna zostaje zachowana na zasadach ogólnych (skala podatkowa), nadal wynosić będzie 9% naszego dochodu. Kwota wolna od podatku – 30 tys. zł i drugi próg podatkowy 120 tys. zł również zgodnie z zapowiedziami.
Przypomnijmy, że skala podatkowa dotyczy również pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie. Więc oni również zapłacą wyższą składkę zdrowotną w porównaniu do obecnej. Ponadto tak samo jak przedsiębiorcy – nie będą mogli odliczyć jej od podatku.

PODATEK LINIOWY – Polski Ład

4,9% od dochodu. Tyle wyniesie składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na podatku liniowym określonych przez Polski Ład.

Poza nową wysokością składki zdrowotnej wprowadzona zostaje również minimalna wysokość składki. Oznacza to 270 zł dla podatników liniowych zarabiających do 6000 zł brutto miesięczne. Powyżej tej kwoty składki będą proporcjonalnie rosnąć. Przypomnijmy, że dzisiaj przedsiębiorca może odliczyć znaczną cześć składki zdrowotnej od swojego podatku dochodowego. Po wprowadzeniu Polskiego Nowego Ładu przedsiębiorcy stracą możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku.

RYCZAŁT – Polski Ład

Na wysokość składki zdrowotnej ryczałtowców nie będzie wpływać stawka ryczałtu tak, jak zapowiadane było to wcześniej.

Dla ryczałtowców o rocznych przychodach do 60 tys. zł podstawą do wyliczenia 9% składki zdrowotnej będzie 60% przeciętnego wynagrodzenia. Dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych przychodów aż 180% przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie stanowiące podstawę wyliczeń zmienia się co kwartał. Na moment obecny, wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowca będzie wynosiła odpowiednio:

Kalkulator składki zdrowotnej na ryczałcie w Nowym Ładzie 2021r.

Obecnie przedsiębiorcy płacą ZUS w terminie do 10-go lub 15-go. Po konsultacjach społecznych projektu ustawy, od następnego roku termin płatności składek ZUS ma zostać ujednolicony i przesunięty na 20. dzień miesiąca.

SKALA PODATKOWA 17%/32% I PRACOWNICY – Polski Ład

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej), utrzymana zostanie wysokość składki zdrowotnej na poziomie 9% dochodów, tak jak obecnie dla pracowników etatowych.

Kwota wolna i próg podatkowy

Wzrasta kwota wolna – do 30 000 zł, tak jak już zapowiadano wcześniej, a drugi próg podatkowy zostaje podniesiony do kwoty dochodu 120 000 zł.

Polski Ład a powołanie członków zarządu

Składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu zapłacą od 2022 r. także członkowie zarządu powołani uchwałą, pobierający tzw. wynagrodzenia z tytułu powołania.

2022 rok to czas zmian

Polski Ład to również dobra okazja aby podjąć walkę o lepszą przyszłość i wdrożyć bezpieczne rozwiązania. Znamy trud bycia przedsiębiorcą – w końcu też prowadzimy biznes. Postanowiłyśmy przyjrzeć się wnikliwie całemu projektowi Ustawy, a jako ekspertki w zakresie księgowości widzimy więcej – nieoczekiwanych i wstrząsających propozycji. Zadzwoń lub wpadnij na kawę aby porozmawiać o zabezpieczeniu Twojego biznesu w nowym roku – Usługi księgowe – Usługi księgowe Rybnik (av-kancelaria.pl).

Zobacz także webinar, opowiadający o wszystkich zmianach prawno-podatkowych Polskiego Ładu znanych na lipiec 2021r. przygotowany z naszymi gośćmi: Monika Podsiedlik i Paweł Podsiedlik z Kancelarii prawnej Widacki, Widacka, Podsiedlik- „Doradcy prawni i podatkowi WWP dzięki odpowiedniemu rozumieniu branży i biznesu potrafią otworzyć nawet zatrzaśnięte drzwi. My nie znamy pojęcia „niemożliwe”. Kluczowe pytanie to zawsze „jak” a nie „czy”.”– Paweł Podsiedlik.