Ułatwienia dostępu

Polski Ład wykup auto z leasingu zanimbędzie za późno!Tylko do końca 2021 r. możesz wykupić auto z leasingu do swojego majątku prywatnego i sprzedać je bez podatku dochodowego już po upływie pół roku.

To już prawie pewne. Przede wszystkim przepisy podatkowe mają zniechęcić przedsiębiorców do wykupu samochodu z leasingu i wcielania go do majątku prywatnego. Umożliwi to przepis przejściowy, który znalazł się w projekcie Polskiego Ładu. Jeżeli podatnik nie zdąży ze sprzedażą auta, będzie musiał odczekać 5 lat albo zapłacić PIT od dochodu ze sprzedaży.


Jak teraz wygląda wykup auta z leasingu?

Aktualnie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które spłacą raty leasingu, mogą po upływie 6 miesięcy wykupić samochód poleasingowy. I to bez opłacania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług (VAT). W wyniku tego mogą przenieść go do majątku prywatnego.

Obecnie osoby fizyczne prowadzące działalność mogą nie wprowadzać do działalności samochodu osobowego wykupionego z leasingu. Mogą wykupić go tak, jakby robiły to prywatnie. To pozwala uniknąć opodatkowania przy odsprzedaży po upływie pół roku od wykupu.


Wykup samochodu w Polskim Ładzie staje się nie korzystny

Projekt zakłada, że procedura nie będzie już tak korzystna dla przedsiębiorcy jak do tej pory. Jeśli Polski ład zostanie przegłosowany, od 1 stycznia 2022 chcąc wykupić samochód leasingowany i przenieść go do majątku prywatnego, trzeba będzie opłacić podatek dochodowy i VAT.

W pierwotnym kształcie ustawy brakowało jakichkolwiek przepisów przejściowych. Co to oznacza? Każdy, kto wykupił już przedmiot z leasingu i zdecydowałby się na jego sprzedaż po 31 grudnia 2021 roku, oczywiście musiałby wykazać przychód z działalności.

Jednak rząd uwzględnił część uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznych (m.in. przez Związek Polskiego Leasingu). W projekcie skierowanym do sejmu dodał przepis „chroniący” tych, którzy wykupili już lub wykupią przedmiot do końca 2021 roku.

Niestety nie jest to rozwiązanie idealne. Bez wątpienia w kiepskiej sytuacji pozostają aktualni leasingobiorcy, którzy zawierali umowę z myślą o skorzystaniu z wykupu prywatnego, a ich umowy skończą się dopiero w 2022 i kolejnych latach.

W Polsce też jest praktykowane pozostawienie auta w majątku firmy, ale odsprzedać je bez podatku można dopiero po 6 latach.

Zmiany podatkowe zapowiedziane w ramach projektu „Polskiego ładu” dotyczą nie tylko samochodów branych w leasing. Niewątpliwie dotyczą też wszystkich przedmiotów finansowanych w ten sposób przez przedsiębiorców.


Podstawa prawna:
Projekt z dnia 26 lipca 2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.