Ułatwienia dostępu

Sejm przypieczętował rewolucję podatkową czyli Polski Ład, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. Zmiany uderzą przede wszystkim w przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz będących wspólnikami spółek cywilnych lub jawnych. Jakie rozwiązania mogą uchronić przedsiębiorców przed konsekwencjami?

2021-11-10

Polski Ład. Nadchodzi zmiana w podatkach? Sejm przypieczętował rewolucję podatkową czyli Polski Ład, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.  Zmiany uderzą przede wszystkim w przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz będących wspólnikami spółek cywilnych lub jawnych. Jakie rozwiązania mogą uchronić przedsiębiorców przed konsekwencjami? Przekształcenie jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki staje się masowym rozwiązaniem na Polski Ład.  Przypomnijmy zestawienie tych propozycji Polskiego Ładu, które mogą być szczególnie ważne z perspektywy przedsiębiorcy i osób indywidualnych: 1. Koniec odliczania składki zdrowotnej od podatku. Ta zmiana dotknie wszystkich podlegających obowiązkowi opłacania składki – zarówno pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, ale również emerytów. 2. Zmiany zasady obliczania składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorców – będzie obliczana od dochodu, a to, co do zasady, spowoduje podniesienie kosztów obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych o nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie! Jakie działania musisz podjąć w ramach przekształcenia? Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) może się odbyć na gruncie przepisów ustawy kodeksu spółek handlowych ale także przepisach kodeksu cywilnego. Pierwsza opcja ogranicza jednak możliwość wyboru spółki, w którą chce się przekształcić przedsiębiorca, wyłącznie do sp. z o.o.. Druga daje dowolność wyboru docelowej spółki, którą może być: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, czy spółka jawna lub komandytowo-akcyjna. Dostępne są dwie metody przekształcenia JDG w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego: Wniesienie całego przedsiębiorstwa JDG do nowej spółki. Stopniowe wygaszanie JDG na rzecz nowo powstałej spółki. Co możesz zyskać dzięki przekształceniu w inną formę prawną? Przekształcenie to złożony proces, który pozwala jednak przedsiębiorcom na osiągnięcie wielu pożądanych celów, takich jak : obniżenie kosztów działalności zwiększenie kapitału poprawę procesu decyzyjnego zmianę zakresu odpowiedzialności zmniejszenie obciążeń podatkowych pozyskanie inwestora możliwość wprowadzenia spółki na giełdę (w przypadku spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej). Aby osiągnąć korzyści z przekształcenia i nie dać się pokonać nadchodzącym zmianom Polskiego Ładu potrzebujesz grona ekspertów. Zajrzyj na naszą zakładkę Przekształcenia firm i poznaj usługę, którą świadczymy od ponad 10 lat. Monika Czubak – Wiceprezes Zarządu Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jak się to odbywa? Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga: przygotowanie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami weryfikacji planu przekształcenia przez biegłego rewidenta przygotowania oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy powołania członków organów spółki przekształconej zawarcia umowy spółki rejestracji spółki przekształconej w KRS wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z CEIDG. Wniesienie całego przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej do nowej spółki Przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników materialnych takich jak: urządzenia, maszyny, nieruchomości i inne, oraz składników niematerialnych, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Mają one swoją ustaloną wartość. Składniki te jako całość mogą zostać wniesione do nowo powstałej spółki w drodze jednej czynności prawnej jako aport. Przedsiębiorca działający dotychczas w formie JDG staje się wspólnikiem nowej spółki, zaś wysokość jego wkładu stanowi odpowiednik wartości przenoszonego przedsiębiorstwa. Przekształcenie formy prawnej – ile to trwa? Przekształcenie następuje z chwilą zawarcia umowy przeniesienia przedmiotu aportu do spółki. Umowa ta wymaga zachowania formy pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami. Dodatkowy czas potrzebny jest na przeprowadzenie audytu sytuacji majątkowej i podatkowej przenoszonego przedsiębiorstwa, przeprowadzenie procedury założenia nowej spółki oraz rejestrację wszystkich zmian. Brak sukcesji uniwersalnej po przekształceniu W przypadku, gdy składniki majątku przedsiębiorcy przechodzą na nową spółkę jako całość, nie dochodzi do tzw. sukcesji uniwersalnej, czyli spółka nie nabywa ogółu praw i obowiązków dotychczas przysługujących przedsiębiorcy zorganizowanemu jako JDG. Prawa i obowiązki wynikające z umów JDG Pojawia się kwestia przejścia praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez przedsiębiorcę jednoosobowego, które w wyniku przekształcenia, ulegają rozszczepieniu. Co to właściwie oznacza? Prawa przysługujące przedsiębiorcy przechodzą na nowo utworzoną spółkę, obowiązki zaś przechodzą na spółkę z zastrzeżeniem wymogu uzyskania akceptacji drugiej strony umowy. Warto podkreślić, że udzielenie zgody nie jest obowiązkiem, lecz dobrą wolą drugiej strony umowy, co może generować liczne trudności. Konsekwencją braku akceptacji może być sytuacja, w której mimo przeprowadzenia przekształcenia, w odniesieniu do niektórych umów, ich stroną w dalszym ciągu będzie przedsiębiorca jednoosobowy, nie zaś spółka. Jeśli zdecydujesz się na przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. pamiętaj, że: twoja odpowiedzialność za zobowiązania spółki zostanie ograniczona zachowujesz wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki wszystkie zawarte umowy, przyznane zezwolenia i koncesje, a także ulgi (o ile treść wydanej decyzji nie stanowi inaczej bądź przepisy prawa nie pozwalają na przeniesienie danych zezwoleń, koncesji, ulg w wyniku przekształcenia: na przykład ulgi podatkowe) pozostają ważne otrzymujesz nowy NIP i REGON zapłacisz podatek PCC od umowy spółki w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego przekształcenie nie powoduje powstania dochodu podlegającemu opodatkowaniu w zakresie ubezpieczeń społecznych jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będący osobą fizyczną jesteś traktowany jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będziesz prowadzić pełną księgowość spółka z ograniczoną odpowiedzialnością płaci CIT. Ważne! Dochody spółki są opodatkowane podwójnie, raz na poziomie spółki – podatek CIT – a drugi raz, w przypadku wypłaty dywidendy przez wspólników – podatek PIT. Przeczytaj: jakie są najważniejsze cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli myślisz o przekształceniu formy prawnej swojego biznesu, najpierw przemyśl: czy docelową formą prowadzenia działalności gospodarczej ma być spółka z o.o., czy inna spółka? chcesz mieć możliwość skorzystania z preferencyjnego 9% CIT? czy zostały zawarte umowy kredytowe lub leasingowe? czy posiadasz jakieś koncesje lub zezwolenia? jakie składniki majątku posiadasz w JDG i czy odliczyłeś VAT przy ich zakupie? czy chcesz podlegać ubezpieczeniu społecznemu np. emerytalnemu? Wsparcie ekspertów specjalizujących się w procesach przekształceń, zarówno w aspektach prawnych jak i podatkowych, z pewnością pomoże uchronić Cię przed błędami, które mogą Cię słono kosztować. Procedura, uwzględniając niezbędne do podjęcia czynności, trwa od jednego do kilku miesięcy, dlatego nie czekaj z podjęciem decyzji. Przekształcenie firmy to dla Ciebie zbyt skomplikowany i długi proces? Nie martw się – nie jest to jedyne rozwiązanie, które może Cię uchronić przed negatywnymi skutkami Polskiego Ładu. Możesz też założyć spółkę od zera, a my Ci w tym pomożemy! Krajowy System e-Faktur? A to w ogóle jadalne? Rower jako koszt uzyskania przychodu Nieprzedłużanie terminu poboru zaliczki na podatek dochodowy Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym – ulgi i uprawnienia Pakiet Mobilności 2022 – rewolucja w transporcie