Ułatwienia dostępu

Podatek od spadków i darowizn
Od 1 lipca 2023 r. wolne od podatku będą kwoty do wartości majątku: 

36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

👉 I grupa podatkowa:

małżonka/małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie

👉 II grupa podatkowa: 

zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

👉 III grupa podatkowa: inni