Ułatwienia dostępu

Odsetki od zaległości podatkowych 

Ile wynoszą odsetki od zaległości podatkowych w 2024 roku?

14,5 % w skali roku

Jak je obliczyć? Najlepiej skorzystać z któregoś z dostępnych w internecie kalkulatora, gdzie należy podać datę obowiązku zapłaty podatku oraz datę, w której, po czasie, zapłaciłeś podatek, a także kwotę tego podatku. Kalkulator sam policzy wartość odsetek. Odsetki należy od razu dodać do przelewu zaległego podatku. Proszę – w imieniu księgowych – nie dodawajcie byle jakich kwot odsetek, bez ich obliczenia, urząd wydzwania potem i Wasza księgowa ma niepotrzebną dodatkową pracę. Jeśli sam nie umiesz policzyć precyzyjnie kwoty odsetek, poproś swoją niezastąpioną księgową. Ważne tylko abyś podał jej rzetelnie dzień, w którym dokonasz przelewu!!

 

Kwotę odsetek zaokrąglamy do pełnego złotego, czyli jeśli matematycznie wychodzi  50 groszy lub więcej, kwotę odsetek podnosisz do pełnego złotego.

Minimalna wysokość naliczanych odsetek za zwłokę

Jeśli wyliczona wartość odsetek nie przekracza kwoty 8,70 zł – nie musisz ich naliczać i przelewać do Urzędu Skarbowego. Więcej o tym  w art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej.