Ułatwienia dostępu

NIE ZAPOMNIJ SPORZĄDZIĆ REMANENTU

NIE ZAPOMNIJ SPORZĄDZIĆ REMANENTU!

 

Przypominamy, iż na dzień 31.12.2022 podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są sporządzić remanent - nazywany inaczej spisem z natury czy też inwentaryzacją. Sporządzony remanent przyczynia się do ustalenia kwoty faktycznego dochodu w zeznaniu rocznym.

Ujmowane w remanencie towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady, wyceniane są zgodnie z ceną zakupu lub kosztem wytworzenia.Jeśli prowadzisz działalność związaną ze świadczeniem usług i nie posiadasz żadnych składników majątkowych – również musisz sporządzić zerowy spis z natury i przekazać go do dokumentacji księgowej. Obowiązek sporządzenia spisu z natury od 2019 roku nie obowiązuje podatników rozliczających się ryczałtem.

W załączniku przesyłamy wzorcowy arkusz spisu z natury oraz wzorcowy remanent zerowy.

 

Pobierz arkusz-spisu-z-natury-60-pozycji

Pobierz 20remanent2022