Ułatwienia dostępu

Seria - ja Wam to obliczę:

Kiedy obowiązkowo musisz zgłosić się do VAT? W przypadku jakich transakcji utracisz zwolnienie?

* Jeżeli wartość twojej sprzedaży netto w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 tys. zł

W przypadku jakich transakcji utracisz zwolnienie?

* Jeżeli świadczysz usługi prawnicze, w zakresie doradztwa, jubilerskie, ściągania długów, w tym factoringu

* Jeżeli dostarczasz: towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług (np. złom z metali szlachetnych, monety), towary opodatkowane podatkiem akcyzowym (z pewnymi wyjątkami), części do pojazdów samochodowych i motocykli, budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b, tereny budowlane, nowe środki transportu, towary w związku z zawarciem umowy na odległość (dot. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu domowego oraz maszyn i urządzeń które nie zostały sklasyfikowane), 

Do jakiej kwoty sprzedaży netto możesz korzystać ze zwolnienia?

do kwoty 200 tyś. PLN obrotu w poprzednim roku, licząc bez kwoty podatku, bez transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, bez sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

 

 

źródłem danych są portale ministerialne dla przedsiębiorców