Ułatwienia dostępu

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO14 lipiec 2023

Co do zasady, przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS mają obowiązek przekazywania dokumentów finansowych do rejestru. Szczególna sytuacja dotyczy Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) prowadzących działalność gospodarczą - mimo że nie są wpisywane do rejestru przedsiębiorców, mają obowiązek składania dokumentów finansowych do KRS.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?
Po założeniu konta w portalu eKRS, dokumenty finansowe możesz złożyć  bezpłatnie do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF). Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego jest dostępne dla wszystkich przedsiębiorców wpisanych do KRS pod warunkiem, że zgłoszenia dokona osoba uprawniona do reprezentacji, której numer PESEL jest ujawniony w KRS. Jeśli brak takiej osoby, zgłoszenia możesz dokonać przez profesjonalnego pełnomocnika, na zasadach opisanych niżej.

Poniżej do pobrania znajdziesz instrukcję w formacie PDF!

Image

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 14 lipiec 2023 Co do zasady, przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS mają obowiązek przekazywania dokumentów finansowych do rejestru. Szczególna sytuacja dotyczy Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) prowadzących działalność gospodarczą - mimo że nie są wpisywane do rejestru przedsiębiorców, mają obowiązek składania dokumentów finansowych do KRS. Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS? Po założeniu konta w portalu eKRS, dokumenty finansowe możesz złożyć  bezpłatnie do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF). Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego jest dostępne dla wszystkich przedsiębiorców wpisanych do KRS pod warunkiem, że zgłoszenia dokona osoba uprawniona do reprezentacji, której numer PESEL jest ujawniony w KRS. Jeśli brak takiej osoby, zgłoszenia możesz dokonać przez profesjonalnego pełnomocnika, na zasadach opisanych niżej. Poniżej do pobrania znajdziesz instrukcję w formacie PDF!