Ułatwienia dostępu

Firma za granicą.Gdzie najlepiej założyć firmę?Polski przedsiębiorca nie musi prowadzić swojej działalności w Polsce. Nie musi także ograniczać swojej działalności do krajowego rynku. Rynek Unii Europejskiej stwarza dużo możliwości. Rozwijanie firmy i poszukiwanie zysków na terenie Europy nie jest złym pomysłem. Sprawdź, jakie korzyści płyną z założenia swojej działalności poza granicami kraju i co potrzebne jest do jej założenia.

Polscy przedsiębiorcy pamiętając o możliwościach wynikających z przynależności Polski do Unii Europejskiej nierzadko korzystają z możliwości założenia lub przeniesienia działalności gospodarczej za granicę. Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje swoboda: przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług, przepływu osób, przepływu kapitału i przepływu towarów. w związku z tym wybór co do kraju jest ogromny i w praktyce zależy od indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań przedsiębiorcy. Jednak dokonując wyboru warto mieć na uwadze pewne kryteria, które ułatwią podjęcie świadomej decyzji – jak chociażby język czy możliwość dopełnienia formalności drogą elektroniczną, a także możliwości rozwoju dla firm.

Polscy przedsiębiorcy zniechęceni ograniczeniami biurokratycznymi często korzystają z możliwości, które dają im inne państwa. Mają oni do wyboru dwie ścieżki:

  • mogą funkcjonować na rynkach zagranicznych jako polscy przedsiębiorcy;
  • mogą swoją działalność zarejestrować w kraju, w którym chcą świadczyć usługi.  

Trzy najczęściej wymieniane powody, dla których polscy przedsiębiorcy prowadzą swoje firmy za granicami kraju

Niższy poziom biurokracji i bardziej przejrzyste prawo

Ciągle zmieniające się przepisy prawa podatkowego to prawdziwa zmora polskich przedsiębiorców.

Nieprzewidywalność fiskusa skutecznie odstrasza ich od czynienia dużych inwestycji, co w rezultacie blokuje rozwój przedsiębiorstw. Do tego dochodzi jeszcze kwestia mało precyzyjnych przepisów, których interpretacja zależy od urzędników oraz odległe terminy załatwienia spraw. Również poziom biurokracji nie jest tu bez znaczenia. Ogromna ilość obowiązków, wynikających z poszczególnych ustaw, wymaga od przedsiębiorcy poświęcenia sporej ilości czasu lub pieniędzy, w zależności od tego, czy zajmuje się tym osobiście, czy zleca to firmie zewnętrznej. 

Wiele krajów bije pod tym względem Polskę na głowę. Stabilne i rzeczowe przepisy podatkowe dają przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa przy planowaniu działań i inwestycji. Do tego dochodzi fakt biurokracji ograniczającej się do minimum, bez konieczności wysyłania setek formularzy do różnych instytucji. Dzięki temu koszty związane z prowadzeniem działalności są zazwyczaj znacznie niższe niż w Polsce.

Niższe podatki i obciążenia fiskalne

Polscy przedsiębiorcy często uskarżają się na system podatkowy w swoim kraju.

I trudno im się dziwić, ponieważ nie dość, że stawki podstawowych podatków są znacznie wyższe niż za granicą, to poza podatkiem dochodowym i podatkiem od towarów i usług istnieje wiele innych podatków, opłat i obowiązkowych zobowiązań obciążających kieszeń podatnika.

Przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością już na początku jesteśmy zobligowani do uiszczenia opłat sądowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Później wcale nie jest łatwiej. Poza podatkiem dochodowym i podatkiem od towarów i usług, polscy przedsiębiorcy opłacają też podatek od posiadanych nieruchomości, środków transportowych oraz opłatę za korzystanie ze środowiska. Dodatkowo dochodzą jeszcze opłaty skarbowe, które są obowiązkowe w przypadku dokonywania rozmaitych czynności urzędowych, wnioskowania o wydanie zaświadczeń, pozwoleń i koncesji przez instytucje państwowe, czy przy składaniu określonych dokumentów. Nie możemy zapomnieć też o obowiązkowych składkach ZUS, których kwota jest stała bez względu na osiągane dochody. Kwestia wysokości stawek poszczególnych podatków także ma istotne znaczenie. Podstawową stawką podatku dochodowego dla spółek w Polsce wynosi 19%. Z kolei podstawową stawką podatku od towarów i usług (VAT) jest 23% ceny netto. 

Inne państwa zakładają bardziej przyjazną dla przedsiębiorców politykę fiskalną. Część z nich zakłada dużo niższe stawki podatku, w innych stawki są zbliżone do polskich, jednak kwoty wolne od podatku kilkukrotnie przewyższają kwotę wolną w Polsce. Dodatkowo wiele państw stosuje szereg przywilejów w przypadku nowych przedsiębiorstw oraz tych, które osiągają niskie dochody.

Lepsze warunki rozwoju firm

Założenie przedsiębiorstwa jest pierwszym krokiem wprowadzającym w świat biznesu.

Jednak aby zagościć się w nim na dobre, trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte w poszukiwaniu ścieżki rozwoju firmy. Szczególnie trudne zadanie stoi przed przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność gospodarczą, bo warunkiem zbudowania pozycji na rynku jest zaproponowanie konkurencyjnej oferty i znalezienie odbiorców. Nie jest to proste, biorąc pod uwagę, że najczęściej zanim zacznie się zarabiać, trzeba najpierw zainwestować. 

Polskie realia są znacznie trudniejsze niż w innych krajach. Prawo podatkowe nie przewiduje bowiem znaczących uproszczeń dla nowych firm. Kwota wolna od podatku jest bardzo niska, stawki podatków są wysokie, a terminy ich uiszczania są dla wszystkich jednakowe i stosunkowo krótkie. Dodatkowo polski rynek jest trudnym rynkiem dla nowych firm. Zagraniczne korporacje oferują swoje produkty w mocno konkurencyjnych cenach ze względu na niższe koszty związane z prowadzeniem działalności. Oczywiście polskim przedsiębiorstwom trudno konkurować z nimi na własnym rynku. W związku z tym zaistnienie na rynku międzynarodowym wydaje się być kwestią wręcz graniczącą z cudem. 

Za granicą władze poszczególnych państw z pewnością dzięki zagwarantowaniu różnorakich przywilejów robią ukłon w stronę nowych firm. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą oferować porównywalne ceny w stosunku do kolegów funkcjonującym w danej branży dłużej. Otworem stoją też przed nimi rynki sąsiednich państw, dzięki czemu mają większą szansę na zdobycie większej liczby kontrahentów i zawarcie korzystnych porozumień.

Firma za granicą – ile możemy zyskać?

Tutaj wszystko zależy już od tego, jaką będziemy prowadzili działalność, a także jakie będziemy osiągali dochody. Warto także pamiętać, że założenie firmy za granicą nie zawsze wiąże się z obowiązkiem uiszczania podatku w obcym kraju. Podatnik oczywiście zobowiązany jest uiszczać podatki w miejscu (w kraju), w którym posiada rezydencję podatkową. Warunki, jakie należy spełniać, aby zostać rezydentem danego kraju mogą się różnić – co do zasady rezydent musi posiadać w danym kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych czy przebywać na jego terytorium dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym.

Firma za granicą – porównanie:

Nazwa Podstawowe stawki podatków Dodatkowe zalety
Wielka Brytania (Anglia) CIT – 19%
VAT – 20 %
– wysoka kwota wolna od podatku;– wysokość składki na ubezpieczenie społeczne jest uzależniona od dochodu;– należny podatek CIT należy zapłacić dopiero 9 miesięcy po upływie roku podatkowego– po 10 latach prowadzenia spółki nabywa się prawo do emerytury;
Irlandia CIT – 12,5%
VAT – 23%
– wysoka kwota wolna od podatku;– przy dochodzie poniżej 320 tys. euro rocznie spółka jest zwolniona z podatku dochodowego przez okres 3 lat od rejestracji;– niskie składki na ubezpieczenie społeczne;– przejrzyste prawo i niska biurokracja
Malta CIT – 35%
VAT – 18%
– realny poziom opodatkowania wynosi 5%, ponieważ firmom zagranicznym, oferowany jest zwrot w wys. 6/7;– istnieje możliwość obniżenia podatku dochodowego do 0%;– możliwość wykorzystania spółki maltańskiej w połączeniu z polską spółką komandytową
Cypr CIT – 12,5%
VAT – 19%
– firmy cypryjskie zarządzane z zewnątrz nie są opodatkowane na Cyprze;– brak podwójnego opodatkowania dywidendy;– brak podatku od zysków kapitałowych i od zysków osiągniętych poza Cyprem
Estonia CIT – 20%
VAT – 20%
– podatek dochodowy rozliczany jest w chwili przekazania zysków udziałowcom;– system podatkowy w Estonii jest przyjazny dla początkujących przedsiębiorstw i stymuluje ich wzrost;– założenie spółki może trwać tylko jeden dzień roboczy
Czechy CIT – 19%
VAT – 21%
– procedura założenia spółki jest znacznie prostsza niż w Polsce;– kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wynosić 1 CZK– składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są uzależnione od wysokości dochodu
https://biznes-slowacja.pl/

Zarejestrowanie działalności za granicą lub przeniesienie istniejącej już spółki za granicę to poważna decyzja, która powinna być poprzedzona szczegółową analizą, dlatego warto wcześniej zasięgnąć porady profesjonalnego biura rachunkowego i doradcy prawnego znającego realia danego rynku. Poza doradztwem prawnym, adwokat może przeprowadzić cały proces rejestracji, a także późniejszą obsługę przedsiębiorstwa, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów. Zachęcamy też do zapoznania się z naszą oferta – zakładam własną firmę!