Ułatwienia dostępu

E-commercepakiet VATod 1 lipca 2021Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Co to oznacza z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy?

Pakiet e-commerce dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców sprzedających towary on-line konsumentom, czyli osobom fizycznym z innych krajów Unii Europejskiej. Mogą być to zarówno drobne sklepy internetowe, jak i duże platformy handlowe. Zmiany dotykają również samych konsumentów, a także operatorów pocztowych i kurierów obsługujących sprzedaż wysyłkową. Od teraz pojęcie „sprzedaż wysyłkowa” oficjalnie zmienia nazwę na „wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (w skrócie: WSTO)”.

Skupimy się dzisiaj na dwóch najważniejszych postulatach pakietu e-commerce.


Wprowadzono jednolity próg rejestracji dla sprzedaży wysyłkowej w wysokości 10.000 euro.

W Polsce jest to równowartość 42 000 zł netto. Jeżeli do tej pory sprzedawałeś towary klientom z innego kraju Unii, nie musiałeś rejestrować się do VAT w tymże kraju. Mogłeś opodatkować tę sprzedaż w Polsce, czyli np. zastosować polską stawkę 23%. Musiałeś jedynie pilnować limitu sprzedaży jaki obowiązywał w danym kraju. W niektórych krajach był to limit 35 000 euro, w innych aż 100 000 euro.

Od tej pory w całej Unii Europejskiej obowiązuje jednolity próg w wysokości 10 000 euro. Jeżeli dużo sprzedajesz zagranicę, z pewnością go przekroczysz. Co istotne, do limitu wliczamy sprzedaż na rzecz konsumentów z innych krajów Unii, jaka odbyła się do wszystkich krajów w całym 2020 roku oraz w I połowie bieżącego roku.

Co w momencie kiedy już przekroczysz limit 10 000 euro? Wówczas masz do wyboru jedną z dwóch opcji:

  • zarejestrować się do celów VAT w każdym kraju do którego wysyłasz przesyłki. Będzie się z tym wiązał często kosztowny obowiązek prowadzenia ewidencji według zagranicznych przepisów i składania deklaracji w danych państwach,
  • zarejestrować się w Polsce do nowej uproszczonej procedury unijnej (One-Stop-Shop). W ramach tej procedury podatnik będzie składał polskim organom podatkowym dodatkową kwartalną deklarację VAT. Wykaże w niej wszystkie dostawy dokonane do konsumentów z poszczególnych państw Unii, i na podstawie której zapłaci do polskiego US kwotę VAT należnego wszystkim krajom a polskie organy same rozdystrybuują należne kwoty do poszczególnych państw.

Aby zarejestrować się do VAT OSS należy złożyć wniosek rejestracyjny na formularzu VIU-R do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczony został limit. Właściwym urzędem skarbowym do złożenia zgłoszenia jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Następnie co kwartał należy składać specjalną deklarację VIU-D  z wykazanymi kwotami sprzedaży i podatku, przeliczonymi zawsze na walutę euro.

Druga ogromna zmiana dotyczy towarów importowanych spoza Unii.

W nowych przepisach zlikwidowano dotychczasowe zwolnienie z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro. Pakiet wprowadził natomiast możliwość rozliczania VAT od sprzedaży towarów importowanych w przesyłkach nieprzekraczających 150 euro. Odbywa się to za pomocą uproszczonej procedury Import One Stop Shop.

Co to oznacza dla nas jako konsumentów?

Jeśli dany sprzedawca spoza UE, u którego dokonujemy zakupów w sieci zarejestruje się w nowym systemie VAT, będzie mógł co miesiąc rozliczać się z należnego podatku VAT w tymże wybranym kraju. Dla kupujących oznacza to, że będzie po prostu drożej, ponieważ sprzedawcy będą musieli w ten sposób zrekompensować konieczność zapłaty nowego podatku.

Jeśli zaś kupujemy towar u sprzedawcy, który nie rozlicza się z podatku w ramach procedury IOSS, pobór podatku VAT i należnych ceł spoczywać będzie na operatorze pocztowym i firmach kurierskich, którzy to muszą je pobrać zanim dostarczą nam towar.


Podsumowując, jeśli kupujemy np. za pośrednictwem Amazona lub AliExpress, musimy liczyć się z tym, że teraz do naszych zakupów będzie naliczony VAT.

Zdaniem ekspertów, e-commerce to faktycznie krok w dobrą stronę, gdyż może doprowadzić do zmniejszenia nierównowagi konkurencyjnej między dostawcami towarów z UE i spoza UE sprzedającymi  poprzez platformy internetowe.  Czy rozwiąże to jednak wszystkie problemy na rynku e-handlu? Czas pokaże…

Informację na temat e-commerce możesz znaleźć także na oficjalnym Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej – E-commerce uszczelni VAT w międzynarodowym e-handlu.


Przytłaczają Cię ciągłe zmiany podatkowe w Polsce? Przeczytaj więcFirma za granicą. Gdzie najlepiej założyć firmę? – Usługi księgowe Rybnik (av-kancelaria.pl).