Ułatwienia dostępu

Czy wiesz że zatrudniając pracownika z niepełnosprawnością który zagubił orzeczenia o niepełnosprawności ale poinformował Cię o tym fakcie w dniu zatrudnienia pozwala Ci na to aby postarać się o dofinansowanie do jego pensji?

Brak orzeczenia o niepełnosprawności o którym mowa w art. 1 ustawy o rehabilitacji w dniu podpisania umowy, gdy jest to jednocześnie data rozpoczęcia pracy lub w dniu rozpoczęcia pracy jeżeli w umowie została wskazana data rozpoczęcia pracy inna niż data podpisania umowy nie wyklucza możliwości starania się o dofinansowanie do wynagrodzeń w późniejszym terminie po przedstawieniu tego orzeczenia.

Jeżeli pracodawca posiada udokumentowaną wiedzę o niepełnosprawności pracownika w dniu podpisania umowy (lub rozpoczęcia pracy gdy daty się różnią) to może wliczać tego pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych według przepisu art. 2a ustawy o rehabilitacji i ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby dopiero za okres od daty otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności o którym mowa w art. 1 ustawy o rehabilitacji. W przypadku gdy takowe orzeczenie otrzyma po kilku miesiącach od daty zatrudnienia to efekt zachęty metodą ilościową lub jakościową bada na miesiąc zatrudnienia. Natomiast wniosek składa po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa począwszy od miesiąca w którym pracownik dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności.

Uwaga w przypadku pracowników których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia o dofinansowanie do ich wynagrodzenia można ubiegać się od dnia otrzymania pierwszego orzeczenia ale nie wcześniej niż od okresu sprawozdawczego lipiec 2016.

Chcesz wiedzieć więcej na temat dofinansowań i refundacji z PFRON zapraszam Cię na stronę na FB PFRONbeztajemnic.